top of page
logo wieksze .jpg

ABOUT US

Who we are

We are a team of professionals with a great experience in print media, marketing and PR. Our greatest asset is our talented team, we pride ourselves on being storytellers. Putting our knowledge and involvement to create the best way to promote our Clients` services across Polish market. When planning of our Clinet`s promotion we offer tailored sericves.

Nasz zespół

Jesteśmy zespołem specjalistów z dużym doświadczeniem w mediach drukowanych, marketingu oraz PR. Naszą największą zaletą są ludzie, którzy, działając z wielką pasją, potrafią zbudować opowieść wokół produktu i dopasować do niej plan promocji w mediach na polskim rynku. Planując działania promocyjne oferujemy usługi skrojone na miarę.

Abstrakt Kolory 6
bottom of page