top of page
logo wieksze .jpg

OUR SERVICES

  • Strategy promotion

  • Media planning

  • PR content ( advertorials, brochures, special editions)

  • Translations ( English, German, Spanish)

  • Organization of press trips 

  • Strategia promocji

  • Planowanie mediów

  • Treści PR ( advertoriale, artykuły, wydania specjalne, inserty)

  • Tłumaczenia (angielski, niemiecki, hiszpański)

  • Organizacja wyjazdów prasowych

Abstrakt Kolory 4
bottom of page